Allt har sin tid

Signe är född i östra skärgården i slutet på tjugotalet. Hon går i skolan, växer upp och möter kärleken på fyrtiotalet. Med mor Alice och far Valentin är hon aktiv i Missionsförsamlingen och det har format hennes liv.

Kärleken, sveket och familjehemligheten förföljer henne genom livet. Hon söker livslust och vänner i olika cirklar och startar själv en bokcirkel som blir betydelsefull för henne.

Parallellt får vi följa Anna, Signes dotter. Hon är född på femtiotalet. På sextiotalet börjar hon skolan och sjuttiotalet är kärleken och familjen i fokus. Pilgrimsresor till Israel och Egypten är händelserika och betydelsefulla.

Ett nyvaket intresse för släktforskning delar hon med Signe vilket ger nya perspektiv. De gräver tillsammans i historien och hoppas att finna sina anförvanter.

Syftet med boken är att berätta hur kvinnors tro och liv formas av miljön. Hur släkten kommer och går. Vad är det som präglar en människas liv? Arv eller miljö?

Hur knyts kvinnors liv samman? Hur präglas tron i generationer? Den fria viljan att välja sin tro finns den? Har Gud en plan för alla? Går det att säga ja till livet?

Boken kan även användas som inspiration i samtalsgrupper. Ett studiehäfte tillhörande romanen finns.