Publicerad på

Recension Annika Larsdotter

Du gör allting rätt, av Annika Larsdotter, 2024, Lava förlag

Boken handlar om Annika och Anders (fiktivt namn). Annikas liv är kantat av olyckliga relationer.

Efter en skilsmässa träffar hon Anders som hon flyttar tillsammans med. Han är inte den mannen som hon trodde.

”Ingen person är som man tror den är, utan många gånger är det tvärtom.”

Efter en kort period börjar han att misshandla henne svårt och Annika hamnar på sjukhus. Anders blir frikänd och Annika får skyddat boende. Hennes tilltro till rättssystemet är lågt.

Under några dagar då misshandeln ägde rum i hemmet skrev Annika bloggar. Som läsare får vi ta del av bloggen. Den skildrar en mörk och hemsk tid för henne.

 En tänkvärd bok som ger perspektiv på livet. Hur en människa kan misshandlas så svårt är obehagligt ta del av.

  • En viktig bok för de som lever i trasiga relationer och en ögonöppnare som kan förhindra andra att komma i samma situation som Annika.

Vad kan vi som medmänniskor göra för att hjälpa någon i nöd?

Vara vaksam, se signaler hos vänner och grannar och våga konfronteras med offret. Det som pratas om i det tysta måste fram. Våldet får inte vara ett tabubelagt ämne.