Publicerad på

Recension Katarina Olsson

RECENSION

Sigrid, Augusta, Anna och de andra, Modiga blekingskor kring 1900.

Författare Katarina Olsson

Utgiven 2017.  ISBN:978-91-639-1487-4

Presentation av bokens handling

Sigrid, Augusta och Anna är huvudpersonerna i boken och alla kommer från Blekinge. Starka kvinnor som driver politiska frågor under två sekler. Författaren inleder med en historik av egen livslinje och går tillbaka till sin farmor och mormor tid på artonhundratalet. Kvinnan ställning började förändras och många föreningar både för män och kvinnor bildades. Tre tongivande kvinnor är Sigrid Kruse som levde mellan 1867-1950, Augusta Tonning mellan åren 1857-1932 och Anna Bergengren åren 1869-1948 alla med anknytning från Blekinge. De kämpade hårt för kvinnans allmänna rösträtt och var aktiva och engagerade på heltid.

Sigrid utbildade sig på Kalmar folkskoleseminarium och fick efter det en anställning i Karlskrona. Hon kandiderade till stadsfullmäktige i Karlskrona under 1910. Det var första gången kvinnor var valbara till stads- och kommunfullmäktige.

Augusta föddes i Lund, gifte sig och flyttade med sin man, som arbetade på folkhögskola, till Dalarna. Hon blev änka och valde att flytta till Ronneby och arrenderade gården Härstorp. Efter en kort tid lämnade ho Härstorp och flyttade in till Ronneby. Hon skriver till Ellen Hagen, politiker och rösträttskvinna från Uppsala:

Förlåt min tystnad i höst kära vän men jag har ej varit mig själv riktigt. Flyttningen från Herstorp tog min tid i anspråk, för att jag skulle ha full sysselsättning utförde jag den själv med Ellas hjälp, vi bodde ensamma därute hela oktober ända in i november.”

Anna föddes i Stoby men flyttade tidigt till Kristianstad där hon tog telegrafistexamen och började arbeta på Ronneby telegrafstation. Brev från henne till Emilia Fogelklou , Sveriges första kvinnliga teologie kandidat, framgår att Anna förmodligen var djupt religiös.

Mitt omdöme

Författaren tar upp flera intressanta kvinnor och deras gärningar. Vi får ta del av brevväxlingar som kvinnorna skrev till varandra. Illustrationerna i boken förstärker bilden av kvinnornas kämparglöd.

En intressant skildring av regional kvinnohistoria som utspelar sig i Blekinge. Breven som är skrivna är en kommunikation mellan kvinnorna är spännande. Deras reflektioner och tankar kommer tydligt fram. Kvinnorna är på frammarsch och en ny tid väntar. Katarina tar fram viktiga passager och intressanta tankar från kvinnorna i Blekinge och sätter länet tydligare på den politiska kartan.

Jag kan inte låta bli att dra paralleller av Ronny Ambjörnssons bok om Ellen Key – en europeisk intellektuell, en idéhistorisk biografi.

Jag kan varmt rekommendera en lysande skildring av lokal kvinnohistoria. Välskriven och lärorik!